برگزاری دوره تخصصی آتش نشانی درنیروگاه کرمان

چکیده: 

دوره تخصصی آتش نشانی  با حضور پرسنل آتش نشان ، حراست و بهره بردار به مدت 2 روز به صورت تئوری و عملی در نیروگاه کرمان برگزار شد . در این دوره که  با همکاری سازمان آتش نشانی  استان برگزار شد شرکت کنندگان  در خصوص مبانی حریق ، ایمنی کار در ارتفاع، چگونگی ایمنی ورود به مکان های دچار حریق و  نحوه حرکت در دود  را بصورت تخصصی فرا گرفتند.

دوره تخصصی آتش نشانی  با حضور پرسنل آتش نشان ، حراست و بهره بردار به مدت 2 روز به صورت تئوری و عملی در نیروگاه کرمان برگزار شد . در این دوره که  با همکاری سازمان آتش نشانی  استان برگزار شد شرکت کنندگان  در خصوص مبانی حریق ، ایمنی کار در ارتفاع، چگونگی ایمنی ورود به مکان های دچار حریق و  نحوه حرکت در دود  را بصورت تخصصی فرا گرفتند.

افزودن نظر جدید

2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.