به منظوردستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت فعالیت های ساخت داخل،دیافراگم دیلوج ولو 4 اینچ آتش نشانی باهمکاری امور مالی و پشتیبانی و واحد‌های فنی نیروگاه کرمان ازطریق پیمانکار ذیصلاح ساخته شد.

چکیده: 

به منظوردستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت فعالیت های ساخت داخل،دیافراگم دیلوج ولو 4 اینچ آتش نشانی باهمکاری امور مالی و پشتیبانی و واحد‌های فنی نیروگاه کرمان ازطریق پیمانکار ذیصلاح ساخته شد.

به منظوردستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت فعالیت های ساخت داخل،دیافراگم دیلوج ولو 4 اینچ آتش نشانی باهمکاری امور مالی و پشتیبانی و واحد‌های فنی نیروگاه کرمان ازطریق پیمانکار ذیصلاح ساخته شد.

افزودن نظر جدید

14 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.