به منظورتقویت فعالیت های ساخت داخل، آچار مثلثی نمره 10 جهت باز کردن بال ولوهای ورژن جدید گاز باهمکاری امور تعمیرات ( ابزار دقیق) و امور مالی و پشتیبانی نیروگاه کرمان ازطریق پیمانکار ذیصلاح ساخته شد.

چکیده: 

به منظورتقویت فعالیت های ساخت داخل، آچار مثلثی نمره 10 جهت باز کردن بال ولوهای ورژن جدید گاز باهمکاری امور تعمیرات ( ابزار دقیق) و امور مالی و پشتیبانی نیروگاه کرمان ازطریق پیمانکار ذیصلاح ساخته شد.

به منظورتقویت فعالیت های ساخت داخل، آچار مثلثی نمره 10 جهت باز کردن بال ولوهای ورژن جدید گاز باهمکاری امور تعمیرات ( ابزار دقیق) و امور مالی و پشتیبانی نیروگاه کرمان ازطریق پیمانکار ذیصلاح ساخته شد.

افزودن نظر جدید

11 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.