شناسایی و رفع عیب از الکتروموتور فن کولینگ واحد شش گازی نیروگاه کرمان

چکیده: 

شناسایی و رفع عیب از الکتروموتور فن کولینگ واحد شش گازی نیروگاه کرمان

در ترموگرافی روتین تجهیزات، مشاهده شد که دمای الکتروموتور فن 32AN002 واحد شش گازی بالاست. پس از بررسی تکمیلی مشخص شد پره خنک کاری الکتروموتور دچار شکستگی شده و از روی شافت آزاد می باشد و در نتیجه خنک کاری الکتروموتور انجام نمي شود.  از این رو سریعا" الکتروفن خارج و پره خنک کاری تعویض و دما نرمال گردید. نهایتا" این امر باعث  جلوگیری از سوختن الکتروموتور در اثر افزایش دما شد.

افزودن نظر جدید

2 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.