شناسایی و رفع عیب از الکتروموتور فن کولینگ واحد شش گازی نیروگاه کرمان

چکیده: 

شناسایی و رفع عیب از الکتروموتور فن کولینگ واحد شش گازی نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر : 1396/11/30

در ترموگرافی روتین تجهیزات، مشاهده شد که دمای الکتروموتور فن 32AN002 واحد شش گازی بالاست. پس از بررسی تکمیلی مشخص شد پره خنک کاری الکتروموتور دچار شکستگی شده و از روی شافت آزاد می باشد و در نتیجه خنک کاری الکتروموتور انجام نمي شود.  از این رو سریعا" الکتروفن خارج و پره خنک کاری تعویض و دما نرمال گردید. نهایتا" این امر باعث  جلوگیری از سوختن الکتروموتور در اثر افزایش دما شد.

افزودن نظر جدید

3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.