با استفاده از آهن آلات اسقاطی، اثرهنری روشنایی درنیروگاه کرمان طراحی و اجرا شد.

تاریخ درج خبر: 
2018
چکیده: 

"لامپ"  را شاید بتوان اولین نمود بصری صنعت برق دانست ،

تاریخ درج خبر : 1397/01/18

از این رو" اثر هنری روشنایی " با رویکرد استفاده از آهن آلات قراضه و اسقاطی و بهره گیری از امکانات موجود و تکریم محیط زیست  توسط روابط عمومی این نیروگاه  طراحی و با همکاری واحد محیط زیست امورHSE  و امور شیمی اجرا شد.
این اثر در نگاه اول نمودی پراکنده دارد که به ببننده پس از قرار گرفتن در نقطه خوانش، لذت بصری می بخشد.

افزودن نظر جدید

14 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.