برگزاری مانور مشترک اطفاء حریق در نیروگاه کرمان

چکیده: 

به  منظور شناخت تیم های امدادی صنایع همجوار  از محیط و تجهیزات نیروگاه در زمان امداد رسانی در شرایط اضطراری، اداره ایمنی و آتش نشانی شرکت اقدام به برگزاری مانوری مشترک با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کرمان نمود.

تاریخ درج خبر :1397/12/04

در این مانور حریقی از نوع مواد مصرفی در نیروگاه نظیر روغن، گازوییل، فیلترهای مستعمل هوا، گاز و... ایجاد گردید و تیم های آتش نشانی دو شرکت با همکاری یکدیگر ضمن مرور تکنیک های اطفاء حریق نظیر پیشروی و عقب نشینی، کار با انواع سرلوله های آب و فوم، استفاده از کپسولهای اطفاء حریق دستی و... نسبت به اطفاء حریق اقدام نمودند. و همچنین تمرین استفاده از دستگاه تنفسی و توقف در کانتینر دود، کمک های اولیه و نجات مصدوم نیز توسط همکاران اداره ایمنی و آتش نشانی انجام شد.
شایان ذکر است در این مانور از تیم افتخاری آتش نشانی که متشکل از همکاران امورهای مختلف می باشد و جهت همکاری در شرایط اضطراری تشکیل شده نیز بهره گرفته شد. ضمنا با حمایت مدیریت  عامل مقرر گردید این مانور مشترک با  سایر صنایع همجوار نیز انجام شود

افزودن نظر جدید

3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.