تست خود راه انداز واحدهای نیروگاه کرمان انجام شد

چکیده: 

واحدهای خودراه انداز در شبکه سراسری واحدهایی هستند که قابلیت راه اندازي مستقل و شارژ خط بی برق را داشته و پس از فروپاشی شبکه و خاموشی شبکه به عنوان اولین واحد برای بازیابی شبکه  وارد عمل شده و شبکه را بصورت جزیره ای برق دار می کنند

تاریخ درج خبر:1398/02/17

به گزارش روابط عمومی نیروگاه کرمان با تلاش بی وقفه پرسنل بهره برداری، تعمیرات و مهندسی و آتشنشانی تست خودراه اندازنیروگاه و همچنین تست جزیره ای واحد هفت گازی با موفقیت کامل  انجام شد.
 تمامی واحدهای این نیروگاه دارای قابلیت خود راه اندازی بوده و با توجه به قرارگیری نیروگاه کرمان در مرکز ثقل شبکه جنوب شرق کشور ، اهمیت ویژه و منحصر به فردی در احیای شبکه سراسری برق در این منطقه را دارند.
 بر اساس این گزارش با توجه به وجود قابلیت مهم خودراه اندازی (Black start)در تمامی واحدهای نیروگاه کرمان طبق هماهنگی به عمل آمده آزمایش  خودراه اندازی واحدهای نیروگاه با ایجاد شرایط حقیقی خاموشی (black out)  و با حضور نمایندگان شرکت مدیریت شبکه ، دیسپاچنگ ملی، دیسپاچینگ منطقه و شرکت برق منطقه ای کرمان با موفقیت  انجام شد

افزودن نظر جدید

3 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.