فعالیتهای امور بهرداری در اولین ماه پاییز

تاریخ درج خبر: 
2011
چکیده: 

با توجه به برنامه تعیین شده در تاریخ 90/06/29 امور مربوط به جلوگیری ازرفع نشتي لوله هاي سوپرهيتر بويلر3 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان انجام گردید و بویلر مذکور در تاريخ 90/06/29 استارت و با شبكه سراسری برق پارالل شد .

با توجه به برنامه تعیین شده در تاریخ 29/6/90 امور مربوط به جلوگیری ازرفع نشتي لوله هاي سوپرهيتر بويلر3 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان انجام گردید و بویلر مذکور در تاريخ 31/6/90 استارت و با شبكه سراسری برق پارالل شد . همچنین واحد يك گاز این نیروگاه نیز مورخ 4/7/90 جهت انجام بازديدهاي 4000 ساعته خارج و پس از 6 روز تلاش بی وقفه توسط پرسنل امور مهندسي و امور تعميرات شركت استارت و به شبكه سراسري پیوست. بر اساس همین گزارش خروج واحد 4 گازي که جهت بازدید مشابه واحد اول در دستورکار قرار داشت در تاریخ 13/7/90 از مدار خارج و پس از انجام امور مربوطه در 19/7/90 به مدار برگشت. علاوه بر دو واحد یاد شده واحد 6 گازي نیز در 21 مهر ماه جهت بازديدهاي 4000 ساعته از مدار خارج گردید و در مورخ 27 مهر بعد از انجام مراحل ویژه ، استارت زده شد و به شبكه سراسري برق متصل گردید . در راستای فعالیتهای امور بهره برداری گزارش رابط خبری این امور حاکی از این است که : جلسه هفتگي مدیریت امور بهره برداري با کارشناسان و مسئولین ذیربط برگزار شد و تصميمات ذير اتخاذ گردید: 1-باتوجه به اتمام دوره گارانتي واحد چهارم بخار نسبت به بررسي اشكالات و ديفكت هاي واحد یاد شده اقدام و راه كار مناسب جهت رفع مشكلات فوق گرفته شود . 2-نسبت به بازديدهاي واحدها و همچنين گزارش نويسي تلاش و دقت بيشتري صورت پذیرد. از دیگر کارهای انجام شده در حوزه ی امور بهربرداری می توان به جمع آوري ضايعات و آهن آلات و كابل های باقيمانده از زمان طرح نيروگاه در داخل سايت بخش گاز و بخار همچنین معدوم کردن خارهای روییده در سطح سايت گاز و بخار ، اطراف مخازن سوخت ، فورواردينگ و آنلودينگ توسط پرسنل بهره برداري شركت خدمات سايت اشاره کرد.