برای اولین بار بويلر کمکی نيروگاه کرمان پس از 5 ماه تلاش پرسنل امور شيمي و بدون بهره گيری از پيمانکار مربوطه راه اندازی شد.

تاریخ درج خبر: 
2011
چکیده: 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان با توجه به فرا رسيدن فصل سرما و به منظور گرمايش گازوئيل مصرفي واحدهاي گازي نيروگاه کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان با توجه به فرا رسيدن فصل سرما و به منظور گرمايش گازوئيل مصرفي واحدهاي گازي نيروگاه کرمان ، پس از 5 ماه نگهداریِ خشك ، بويلر كمكي اين نیروگاه راه اندازي شد . در ابتدا تست هيدرواستاتيك كه قبلا توسط شركت هاي پيمانكار انجام مي شد با موفقیت اجرا گردید و پس از مراحل پيش گرم و چك مسيرهاي بخار در مدار قرار گرفت . هم چنین به كاهش دماي هوا و عدم استفاده از سيستم فاگ ومديا واحد 1، 2، 3 و 4 بخش گاز نیروگاه کرمان ، سيستم تصفيه آب FOG جهت جلوگيري از ايجاد جلبك در ممبرانهاي سيستم به صورت نگهداری تَر و با استفاده از مواد شيميايي خاص توسط پرسنل امور شيمي بخش فاگ انجام شد .