خريد 1200 عدد فیلتر هوا
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد 1200 عدد فیلترهوای ایراینتک
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
375000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 98/5/9 لغايت 98/5/22
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 98/6/10-كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان- نيروگاه سيكل تركيبي كرمان - اداره تداركات و انبار
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2068 يا 58120355-034 و58120080-034 و نمابر 33372990-034 تماس حاصل فرماييد.

برای دریافت اسناد مناقصه ثبت نام کنید

در صورت عضویت در سایت وارد شوید