آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 95/47
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد لوازم يدكي نيروگاهي ( كالاي پيشنهادي بايستي مطابق با استانداردهاي ملي و يا بين المللي باشد در غير اين صورت مناقصه گزار حق خواهد داشت پيشنهاد ارائه شده را مردود اعلام نمايد )
نوع مناقصه/ مزایده:
یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
پنج درصد مبلغ پيشنهادي
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
95/08/27 لغایت 95/09/14
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/10/06 - نیروگاه سیکل ترکیبی
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 237 يا 58120355-034 ,03458120080 و همچنین نمابر92 و 33372990-034 تماس حاصل فرماييد.
ضمنا ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.