فراخون عمومي شناسايي و ارزيابي
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران داراي صلاحيت به منظور دعوت در مناقصه محدود جهت انجام امور خدماتي ( تامين نيروي انساني )
نوع مناقصه/ مزایده:
فراخون عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
-
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
-
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
-
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
-
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2066يا 58120355-034و58120080و58133767 تماس حاصل فرماييد.