شارژ کپسولهای اطفاء حریق دستی و اتوماتیک
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
ملاحظه در فايل پيوست
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
ملاحظه در فايل پيوست
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
ملاحظه در فايل پيوست
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ملاحظه در فايل پيوست
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

لطفا فايل پيوست را مشاهده فرمائيد