خريد يك دستگاه خودرو سوزوكي
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد يك دستگاه خودرو سوزوكي گرند ويتارا كلاس ده صفر كيلومتر مدل 97 به بالا
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
342000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 99/03/31لغايت 99/04/05
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/04/15-كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان- نيروگاه سيكل تركيبي كرمان - اداره تداركات و انبار
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2078يا 58120355-034 و 03458120080 همچنین نمابر 32521221-034 تماس حاصل فرماييد.