آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 91/26
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000 ، 800 ، 119 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 30/6/91 لغايت 6/7/91 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
،150 ريال واريز به حساب جاري 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي:حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 17/7/91 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 18/7/91
توضیحات:

شرح کالا

تعداد

 AIR FILTER FOR AIR INTAKE
TYPE : T1 10 – 19SO 852908
KKS : MBL19CP001
POS : 005
 

3600 عدد

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 4-2521221-0341 داخلي 238 تماس حاصل فرمائيد .