به مناسبت دهه کرامت مسابقات دوصحرانوردی قهرمانی یشکسوتان استان در شهرستان سیرجان برگزار گردید .

تعمیرات اساسی واحدهای 1 و 2 بخار نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در حالی به اتمام رسید که نرخ ضریب حادثه در طول انجام این تعمیرات صفر می... ادامه

واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمانی کرمان پس از انجام تعمیرات اساسی یکصد هزار ساعته توسط متخصصان داخلی با موفقیت به شبکه سراسری پیوست.

از آنجایی که صنعت برق یک صنعت استراتژیک بوده و بروز هرگونه توقف تولید ممکن است تبعات گسترده‌ای در سطح ملی و منطقه‌ ای داشته باشد، لذا... ادامه

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی در اردیبهشت ماه سال 1401 به بیش از 900 میلیون کیلو وات ساعت رسیده است.

واحد 2 بخار نیروگاه شهید سلیمانی پس از انجام تعمیرات اساسی یکصد هزار ساعت توسط متخصصان داخلی با موفقیت به شبکه سراسری پیوست.

صفحات