قطعات ساخت داخل

تصویر نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی ( به طور مثال توان (kw)، دبی (m³/h) ، هد(m)، ابعاد (mm و ...) نوع نیروگاه نوع واحد ( به طور مثال F۵،F۹۴.۲، MHI و...) سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
ترانس دیوسر جریان نیروگاه سیکل ترکیبی واحد های گازی V94.2 1 1399 الکتریکاحد های گازی V94.2
کارت باتری شارژر نیروگاه سیکل ترکیبی v94.2 2 1398 باتری شارزر واحدهای گازی v94.2
ترانسدیوسر مالتی فانکشن نیروگاه سیکل ترکیبی توربین گازی V94.2 1 1397 تجهیزات الکتریک توربین گازی V94.2