شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در شرکت‌های وابسته غیردولتی (نیروگاه‌ها) را از بین... ادامه

جهش 16 درصدی تولید برق نسبت به مدت مشابه سال قبل در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

کارنامه موفق نیروگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در پیک برق تابستان 1399
نیروگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی کرمان با برنامه ریزی دقیق ، ... ادامه

در اين مراسم استاد حسن مجيدي فر مشاور و کارشناس تعليم و تربيت با اشاره به نقش احترام متقابل و افزايش روحيه عطوفت و مهرباني در زندگي... ادامه

جهش 14 درصدی تولید برق نسبت به مدت مشابه سال قبل در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

با تلاش متخصصان داخلی توان تولید در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان افزایش یافته است.

صفحات