با توجه به الزام شرکت مدیر یت شبکه برق ایران و نیاز به اندازه گیری و مانیتورینگ تولید و مصارف داخلی نیروگاه ، اجرای طرح جامع... ادامه

جهش 15 درصدی تولید برق نسبت به مدت مشابه سال قبل در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

با توجه به فرا رسیدن فصل گرم سال و نیاز مبرم شبکه به انرژی الکتریکی کار گروههای تعمیراتی در نیروگاهها بسیار حساس و دشوار است و... ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان انجام تعمیرات اساسی دو... ادامه

اقدامات امورشیمی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان در راستای کاهش مصرف آب

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمانی کرمان گفت: میزان توليد این واحد در سه ماهه نخست امسال به بیش از دو میلیارد و 545 میلیون  و 300... ادامه

صفحات