انجام تعمیرات بر روی بویلر 6 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان بدون خروج واحد گازی در دمای 78 درجه سانتیگراد
به گزارش روابط... ادامه

به گزارش روابط عمومی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان با اهداء لوح تقدیر از سوی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از حراست شرکت مدیریت... ادامه

تا کنون 60 نوع کالا و قطعه مورد نیاز واحد های نیروگاه شهید سلیمانی  توسطبه گزارش روابط عمومی نیروگاه  شهید... ادامه

توليد یک میلیارد و پانصد و هفت ميليون و چهارصد هزار کيلو وات ساعت انرژي در نيروگاه‌ ‌شهید سلیمانی کرمان

تعمیرات اساسی واحد 7 گازی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در حالی  به اتمام رسید که نرخ ضریب حادثه در طول انجام... ادامه

واحد 7 گازی نیروگاه شهید سلیمانی  پس از انجام تعمیرات اساسی همزمان با عید سعید فطر با موفقیت وارد مدار تولید... ادامه

صفحات