میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در دی‌ماه به بیش از ۸۳۱ میلیون کیلو‌وات ساعت رسیده است.

از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و ۳۹۷ میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در این نیروگاه تولید شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان گفت: به منظور تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری در پیک تابستان سال آینده تعمیرات اساسی واحدهای... ادامه

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی کرمان طی ۹ ماه نخست امسال به بیش از هشت میلیارد و ۶۵۶ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان میزان تولید نیروگاه شهید سلیمانی در آذرماه امسال را ۷۷۶ میلیون کیلووات ساعت اعلام کرد.

مديرعامل شركت مديريت توليد برق کرمان گفت: بالغ بر هفت میلیارد و ۶۷۳ میلیون کیلووات ساعت انرژي خالص طی هشت ماهه نخست سال جاری در نيروگاه... ادامه

صفحات