نيروگاه شهید سلیمانی کرمان طی نیمه نخست امسال بالغ بر پنج ميليارد و ۸۸۰ ميليون كيلووات ساعت انرژی توليد كرده است.

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در مردادماه امسال به بیش از یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

نيروگاه شهید سلیمانی کرمان در طی پنج ماهه نخست امسال بالغ بر چهار ميليارد و ۷۷۰ ميليون كيلووات ساعت انرژی توليد كرده است.

با همت جهادی پرسنل پر تلاش نیروگاه شهید سلیمانی واحد 3 بخار پس از رفع نشتی شدید در مدار تولید قرار گرفت و باعث افزایش توان تولید شد.

در اين مراسم استاد حسن مجيدي فر کارشناس امور تربيتي و مدرس دانشگاه با اشاره به اين که دوره بازنشستگی به این معنی نیست که مجبورید دست از... ادامه

نيروگاه شهید سلیمانی کرمان در چهارماه ابتدایی امسال بالغ بر سه ميليارد و ۶۴۸ ميليون كيلووات ساعت انرژی توليد كرده است.

صفحات