ارتباط این بیماری با آلاینده های محیط کار از جمله گرد و غبار و ترکیبات شیمیایی،ضرورتی بود که گروه HSE نیروگاه برای اگاهی... ادامه

در این مراسم که پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار گردید

 نوع کالا و قطعه مورد نیاز واحدهای نیروگاه کرمان  در سال 97 از سوی متخصصان داخلی بومی سازی شد

واحدهای خودراه انداز در شبکه سراسری واحدهایی هستند که قابلیت راه اندازي مستقل و شارژ خط بی برق را داشته و پس... ادامه

با توجه به فرا رسیدن هفته نکوداشت کار و کارگر ، کار گروه نیروگاه کرمان به عنوان کارگروه برتر استانی از سوی... ادامه

در این مراسم که با حضور مسئولین استان برگزار شد ایشان ضمن تبریک روز کار و کارگر و نیز روز صنعت برق به همه تلاشگران این عرصه، ابتدا

صفحات