نظر خود را راجع به محتوای سایت اینترنتی شرکت مدیریت تولید برق کرمان اعلام کنید؟

عالی
0% (0 رای)
خوب
0% (0 رای)
متوسط
0% (0 رای)
ضعیف
0% (0 رای)
Total votes: 0

.

نظر خود را راجع به محتوای سایت اینترنتی شرکت مدیریت تولید برق کرمان اعلام کنید؟
عالی
0%
خوب
0%
متوسط
0%
ضعیف
0%
Total votes: 0

.

نظر خود را در مورد طراحی گرافیکی سایت اینترنتی شرکت مدیریت تولید برق کرمان اعلام کنید؟
عالی
0%
خوب
0%
متوسط
0%
ضعیف
0%
Total votes: 0

.

کیفیت غذای کانتین نیروگاه چگ.نه است؟
خوب
0%
بد
0%
متوسط
0%
عالی
0%
Total votes: 0