نایب قهرمانی مسابقات دو و میدانی وزارت نیرو

هجدهمين دوره مسابقات سراسري دووميداني  برادران وزارت نيرو   در 6 رده سنی و رشته هاي دو سرعت ، دو استقامت ، پرتاب وزنه ، پرش طول و  100*4 متر امدادي  از تاريخ 97/11/25 لغايت 97/11/28 توسط هيات ورزش استان هرمزگان به ميزباني شرکت آب منطقه اي برگزار گرديد . که بعد از انجام رقابتها نتايج ذيل توسط تيم هاي شرکت کننده کسب شد.
مقام اول : تيم الف هيات ورزش استان مرکزي
مقام دوم : تيم الف هيات ورزش استان کرمان
مقام سوم : تيم الف هيات ورزش استان آذربايجانشرقي
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس مولايي مدير عامل محترم شرکت آب منطقه اي و رييس هيات ورزش استان هرمزگان و آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش و جمعي از مديران صنعت آب وبرق استان برگزار گرديد.