شرح وظائف پدافند غیر عامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان

اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های استقرار نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابلاغ شده توسط دفتر پدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی
 فرماندهی عملیات و راهبری در بحران‌های محلی  و ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی.
شناسایی تأسیسات و فرایندهای حیاتی، حساس، مهم و آسیب پذیر نیروگاه و انعکاس به دفتر پدافند غیر عامل شرکت مادرتخصصی
تهیه شرح وظایف کلیه واحدها، مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری
 ارائه گزارش لحظه‌ای بحران‌ها و حوادث محلی و منطقه‌ای به دفتر پدافند غیر عامل شرکت مادرتخصصی
بررسی، هدایت، نظارت و کنترل و تأیید نهایی مطالعات پدافند غیرعامل انجام شده برای طرحها و سازه ها ی شرکت
تهیه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز شرکت و به روز رسانی دستورالعملها و شرح خدمات مطالعات پدافند غیرعامل  مرتبط با شرکت
تقویت کنترل های سایبری شرکت
تقویت کنترل های زیست محیطی و پدافند زیستی نیروگاه
به روز رسانی سایت (.درج پیامهای مهم مسئولین، روزنگار، اطلاع رسانی(برنامه های آتی) - دریافت نظرات و پیشنهادها و پاسخگویی(
برگزاری جلسات کمیته پدافند غیرعامل
پیشنهاد و توصیه طرحهای خاص جهت مطالعه و قرارداد : الف) شناسایی مخاطرات و پایش حوادث  ب) پیگیری اقدامات کاهش مخاطرات در تأسیسات نیروگاه
برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و پژوهشی : الف) برگزاری دوره آموزشی  ب) طبقه بندی طرح ها و دوره های آموزشی کارکنان
اجرای تمرینات و رزمایش¬های دوره¬ای برای حفظ و ارتقای آمادگی¬های لازم برای مقابله با تهدیدات و شرایط اضطراری در نیروگاه
بررسی، مطالعه و استفاده از فن آوریهای جدید – نرم افزارها در زمینه های مختلف (به طور مثال استفاده تلفیقی از مخازن(