برگزاری ششمین همایش معاونین و مدیران منابع انسانی نیروگاههای کشور در نیروگاه کرمان

چکیده: 

ششمین همایش معاونین و مدیران منابع انسانی نیروگاههای کشور به میزبانی شرکتهای مدیریت تولید برق کرمان و زرند در نیروگاه کرمان برگزار شد

تاریخ درج خبر:1398/09/10

به گزارش روابط عمومی نیروگاه کرمان در این همایش دو روزه  جمال آرایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به جایگاه و اهمیت مدیران منابع انسانی در بخش برق نیروگاهی  پرداخت و گفت:با توجه به اینکه امروزه یکی از مهمترین منابع انرژی کشور تولید برق پایدار است تربیت و مهارت نیروی انسانی متخصص یکی از با ارزش ترین  فعالیتهای مدیران منابع سازمانی به شمار می رود که در جهت هدایت این سکان عظیم نقش انکار ناپذیر و حیاتی دارند. وی گفت:  وقتی مدیران منابع انسانی در کارکنان سازمانشان کاوش می کنند  در حقیقت ذهن و هوش و استعداد آنان را کاوش کرده اند و این رویکرد مثبت را به سمت و سوی رشد و تعالی سازمان سوق می دهند.
وی با توجه به دستورالعمل های شرکت مادر تخصصی به نقش و وظیفه مدیران منابع انسانی نیروگاهها در حوزه های اصلی فعالیت خود اشاره کرد و افزود: جایگاه سرمایه های انسانی در سبد منابع شرکت ها و مسئولیت مستقیم مدیران منابع انسانی به عنوان متولی راهبری دستورالعمل های صادره بسیار حائز اهمیت است .
در این نشست احمد غرویان، مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت مادر تخصصی نیز طی سخنانی به توسعه روزافزون انتظارات و درخواست های کارکنان شرکت ها، تسهیل و تنظیم موثرتر روابط فی مابین سازمان، کارکنان و حل چالش های روابط کارکنان، محدودیت های مالی و سرمایه ای و اهمیت بهره وری نیروی انسانی، نقش حیاتی در ارتقای بهره وری نیروی انسانی، دشوار و پیچیده تر شدن اداره امور شرکت ها و ضرورت تربیت مدیران  در تراز جهانی با هدف طراحی و اجرای برنامه های آموزش، توسعه و توانمندسازی اشاره کرد.
در این همایش، کارگاه آموزشی شایستگی های مدیران منابع انسانی توسط دکتر ابراهیم  شیخ برگزار گردید و شرکت کنندگان با متدهای جهانی تعالی در منابع انسانی آشنا شدند.

افزودن نظر جدید

5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.