مصاحبه رادیویی مهندس بحرالعلوم مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد قاسم سلیمانی با برنامه زنده کرمان سلام به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی صنعت برق ایران

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

 • Use [collapse] and [/collapse] to create collapsible text blocks. [collapse collapsed] or [collapsed] will start with the block closed.
 • ادرس های صفحه وب و نشانی های پست الکترونیک به طور خودکار به لینک تبدیل می شوند.
 • تگ های مجاز: <img> <ins> <del> <blockquote> <br> <a> <em> <strong> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <center> <br> <div> <p> <span> <table> <tr> <td> <code> <b>
 • خطوط و پاراگراف ها به طور خودکار تجزیه می شوند.

Full HTML

 • Use [collapse] and [/collapse] to create collapsible text blocks. [collapse collapsed] or [collapsed] will start with the block closed.
 • ادرس های صفحه وب و نشانی های پست الکترونیک به طور خودکار به لینک تبدیل می شوند.
 • خطوط و پاراگراف ها به طور خودکار تجزیه می شوند.

collapse

 • Use [collapse] and [/collapse] to create collapsible text blocks. [collapse collapsed] or [collapsed] will start with the block closed.
 • ادرس های صفحه وب و نشانی های پست الکترونیک به طور خودکار به لینک تبدیل می شوند.
 • تگ های مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • ادرس های صفحه وب و نشانی های پست الکترونیک به طور خودکار به لینک تبدیل می شوند.
 • خطوط و پاراگراف ها به طور خودکار تجزیه می شوند.
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.