عملیات قلیایـی شویـی بویلرهای نیـروگاه شهید سلیمانی کرمان

تاریخ درج خبر: 
2022
چکیده: 

به منظور افزایش راندمان حرارتی و آماده سازی واحدهای نیروگاه جهت عبور از پیک تابستان پیش رو ، عملیات قلیایی شویی چهار عدد بویلر مربوط به واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید سلیمانی انجام گردید.

رضا کاویانی معاون مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق کرمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به تعمیرات بر روی بویلرهای یاد شده و لزوم انجام  عملیات قلیاشویی لوله های بخش C.P.H ، فرآیند قلیاشویی انجام گردید.   وی افزود: در قلیاشویی لوله های  C.P.H بویلرهای نیروگاه  با محلول حاوی کربنات سدیم و فسفات تری سدیم با PH برابر 12/5 و دمای 60 درجه سانتیگراد استفاده شده است. کاویانی اضافه کرد: پس از قلیاشویی ، دو طرف لوله های C.P.H و محفظه زیرین لوله ها بطور کامل آبکشی گردید و عملیات شستشو با PH برابر 7 از خروجی درین بویلر پایان یافت. در این عملیات همچنین رسوبات دیوارهای جانبی و کف بویلر قبل از شستشو بطورکامل جمع آوري و در مخزن نت پیت تخلیه گردید و پس از خنثی سازی به پوند منتقل شدند. وی خاطر نشان کرد: این عملیات  ازاثرگذاریهای زیان آور به سیستم  که  با  افزایش غلظت املاح آب منجربه تشکیل رسوبات بیش ازحد در درون لوله های مبدلهای حرارتی ولوله های کندانسور می گردد  جلوگیری می کند.

افزودن نظر جدید

17 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.