جایگاه تعمیرات پیشگیرانه در بهره‌ وری نیروگاه‌های سیکل‌ ترکیبی

تاریخ درج خبر: 
2022
چکیده: 

از آنجایی که صنعت برق یک صنعت استراتژیک بوده و بروز هرگونه توقف تولید ممکن است تبعات گسترده‌ای در سطح ملی و منطقه‌ ای داشته باشد، لذا فعالیت‌های تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها عمدتاً با رویکرد پیشگیرانه مدیریت و راهبری می‌شوند.

اردیبهشت ماه 1401

صنعت برق اصلی‌ترین و موثرترین زیرساخت جهت توسعه و ادامه حیات جوامع امروزی محسوب می‌شود و بدون برق هیچ یک از فعالیت‌های جامعه قابل تصور نیست. با توسعه کشورها، افزایش جمعیت، توسعه صنعتی و ظهور فناوری‌های نوین مصرف انرژی نیز افزایش یافته و میزان تولید انرژی بایستی تقاضای بازار مصرف رو به رشد را فراهم نماید. با وجود برخی سیاست‌های حمایتی جهت خصوصی‌سازی صنعت برق و از طرفی وجود برخی ابهامات و اشکالات قراردادی، همواره نگاه سیاست‌ گذاران تامین انرژی به حفظ راندمان و بهره‌ وری نیروگاه‌های موجود است. صنایع نیروگاهی همچون سایر صنایع در پی افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌ های عملیاتی فرآیند تولید، افزایش ایمنی و افزایش رضایت مشتریان بوده و به تلخیص "بهره‌ وری" بوده و تمام کوشش و اهتمام خویش و نیروهای خدوم صنعت برق را برای نیل به این هدف گسیل می‌سازند. بهره‌ وری کلید پایدار ماندن شرکت‌های صنعتی و خدماتی در دنیا است و صنعت برق خصوصاً بخش تولید انرژی از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. یکی از مصادیق افزایش بهره‌ وری در شرکت‌های تولید انرژی، نگهداری و تعمیرات به موقع است. به عبارتی اصلی‌ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات نیروگاهی، بهینه کردن توانایی تجهیزات اصلی و کمکی تولید انرژی با تمرکز بر حفظ راندمان، حداکثر تولید، کاهش فرسایش و خرابی‌ها و در نتیجه کاهش خروج اضطراری نیروگاه‌هاست. در نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی تولید توان بدلیل تامین انرژی حرارتی از واحدهای گازی برای بخش بخار، مهندسی و برنامه‌ریزی عملیات و اجرای دقیق و نظام‌ مند نگهداری و تعمیرات می‌تواند موجبات کاهش هزینه‌ های تعمیراتی تکراری و متوالی و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات را فراهم کند. با توجه به لزوم تامین انرژی پایدار در شرایط پیک بار و احتراز از هرگونه خروج کوتاه مدت و بلند مدت اضطراری، سیاست‌ ها و برنامه‌ ریزی‌های مهم و استراتژیک شرکت‌های مدیریت تولید برق به سمت تعمیرات پیشگیرانه رهنمون می‌شود. در این راستا همواره کوشش جهادگونه مدیران و کارکنان صنعت برق در زمان تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها می‌تواند نوید بخش پایداری تولید انرژی و کاهش خاموشی‌ها در فصل گرم باشد. از آنجایی که صنعت برق یک صنعت استراتژیک بوده و بروز هرگونه توقف تولید ممکن است تبعات گسترده‌ای در سطح ملی و منطقه‌ای داشته باشد، لذا فعالیت‌های تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها عمدتاً با رویکرد پیشگیرانه مدیریت و راهبری می‌شوند. بدیهی است که در اجرای صحیح و هدفمند تعمیرات پیشگیرانه برخی برنامه‌ریزی‌ های کارآمد و مهندسی شده ضروری است. بدین منظور مزیت‌ها و نتایج حاصل از مدیریت صحیح تعمیرات پیشگیرانه برای تجهیزات تولید نیروگاهی می‌تواند در قالب مطلوبیت بالای تجهیزات اصلی و کمکی واحدهای گازی و بخار بدلیل کاهش توقف‌ های غیر برنامه‌ ریزی شده، کاهش تولید از دست رفته واحدهای گازی و بخار به سبب چابکی تجهیزات و استقرار سیستم پایش وضعیت CM، کاهش قابل ملاحظه ضایعات و اسقاطی‌ها به جهت قابلیت بالای اطمینان تجهیزات تولید توان، کاهش هزینه های تعمیرات تجهیزات دوار بدلیل روغن‌ کاری منظم، بازرسی‌ها و تعویض به موقع قطعات معیوب و افزایش درآمد‌های فروش انرژی سالیانه به تبع کاهش خروج‌ های اضطراری و پایداری تولید خلاصه گردد.

افزودن نظر جدید

3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.