مناقصه عمومی 1401/30
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
بهره¬برداری از چاههای آب، تعمیر و نگهداری و حفاظت از کلیه تجهیزات موجود در دشت چاری و خطوط انتقال آب، ابنیه و فضای سبز محلی وابسته و تحویل آب در محل حوضچه فضای سبز نیروگاه سيكل تركيبي شهيد سپهبد قاسم سليماني كرمان
نوع مناقصه/ مزایده:
مناصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
معادل 838،500،000ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
از ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1401/12/14
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872،000 ریال واریز به حساب جاری شماره 1015805972 و یا شماره شبا 420700001000221580597002 IR نزد بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسلامی کرمان به نام شرکت مدیریت تولید برق کرمان و بارگذاری فیش از طریق سامانه ستادایران
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه ستاد ایران :تا ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 16/01/1402 ، زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه ستاد ایران : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 16/01/1402
توضیحات:

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه (پاکت الف): کرمان- کیلومتر 20 اتوبان کرمان – رفسنجان – نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد قاسم سلیمانی – شرکت مدیریت تولید برق کرمان- تلفن: 4- 32521222- 034 داخلی 2065 آقای نورالدینی و شماره مستقیم 33372972- 034 آقای یزدانی
- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 41934-021 – دفتر ثبت نام 85193768- 88969737-021

برای دریافت اسناد مناقصه ثبت نام کنید

در صورت عضویت در سایت وارد شوید